อบต.คลองมะพลับ http://klongmaplab.siam2web.com/

คณะผู้บริหาร 

 

 
 

นายลำยงค์ แก้วหายเคราะห์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

       นายนคร เปาสูงเนิน                                                       นายอินเจน การชะนะ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                                        รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

                                           นายวิพล สมบูรณ์

                                     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

นางชบา จงรักษ์

(หัวหน้าส่วนการคลัง)

นายอัศวิน สังขวุฒิ

(หัวหน้าส่วนโยธา)

น.ส.ทนันดาภ์ รชตธนากร

(จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน) 

น.ส.พัณณ์ชิตา พูลสวัสดิ์

(จพง.สุขาภิบาล)      

นายสันติชัย ปิติชาญ

(จพง.จัดเก็บรายได้)

น.ส.นิทิตา แสงจันทร์

(จพง.การเงินและบัญชี) 

น.ส.นราภรณ์ สุนานันท์

(นักวิชาการคลัง)    

นางปนิดา ปิยรักษ์วัฒนชัย

(นักวิชาการศึกษา)

นายสุกฤษฏิ์ รักเส็ง

(จนท.ธุรการ)

นายนิเวช มั่นแนบ

 (นายช่างโยธา)             

นายอิทธิพล ขุมเพชร

(ผู้ช่วย จนท.ธุรการ)

นายรณชัย ดื่นตา

(ผู้ช่วยช่างโยธา)

นายศรานุวัฒน์ เอมอ่ำ

(ผู้ช่วย จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน)

นายเสกสรรค์ ทัลวัลล์

(นิติกร)

นางนริษรา แดงโชติ

(ผู้ช่วย จนท.ธุรการ)            

นางเกศรินทร์ ขอบทอง

(ผู้ช่วย จนท.บันทึกข้อมูล)       

น.ส.วีนา อุยสูงเนิน

(ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี)             

นายเทียนชัย เนยสูงเนิน

(ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา)

จอ.มนตรี มีสวัสดิ์

(จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

นายชัยวุฒิ แสงจันทร์

(ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร)

นายอดิศักดิ์ ยศสูงเนิน

(ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า)

นายสิทธิพร เดสูงเนิน

(นักการภารโรง)

นายธงชัย รู้ธรรม

(คนงานทั่วไป)

นายนรินทร บุญมี

(คนงานทั่วไป)

นางถวิล ยศสูงเนิน

(คนงานทั่วไป)

นางถาวร กันดี

(คนงานทั่วไป)

           

                                            

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 8,199 Today: 9 PageView/Month: 73

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...